990 بازدید

بازی آنلاین فضایی تاسیسات هسته ای در ماه 2 تیراندازی فلش بشریت در حال نزدیک شدن پایان آن، و آن است تا به شما بازی فضایی تاسیسات هسته ای در ماه 2 تیراندازی برای حفظ زندگی در همه هزینه! نیروگاه هسته ای 2 تیرانداز بسیار جذاب که در آن هدف اصلی شما این است به طور مداوم ارتقاء زرادخانه خود است! باز بزرگتر و اسلحه با انجام تحقیقات. چگونه بسیاری از امواج می تواند به شما برای زنده ماندن؟ موفق باشید!

اجازه ندهید که حمله به ازدحام بیگانه در راه خود را دریافت کنید! ساخت نیروگاه هسته ای خود و پایان تحقیقات خود را در میان نبرد گرم بین انسان و بیگانه! ارتقاء سلاح، مهارت های خود را و بیشتر!

دستورالعمل ها:
حرکت WAD
ماوس: هدف، کلیک کنید به ساقه
S ایجاد
R: بارگذاری مجدد

c 3